Jag är Amningsrådgivare och kan erbjuda rådgivning och stöd i amning, problem kring amning, delamning/flaskmatning och amningsavslut. Jag jobbar utifrån ett helhetsperspektiv med barnet, den ammande, partner och deras gemensamma livsvärld i fokus - där både kroppsliga, emotionella och existentiella frågor bearbetas. 

Jag är lyhörd för dina behov, och vill erbjuda dig det stöd som du behöver för att känna tilltro till din egen förmåga, och ge dig tillräckligt med kunskap för att du ska känna dig trygg i att kunna ta självständiga beslut rörande er amningsresa. 

Jag har inga fasta tider att boka rådgivning på, utan det sker enligt överenskommelse. Önskar du boka en tid är du välkommen att ta kontakt med mig. Just nu är tiden mycket begränsad på grund av heltidsstudier och familjeliv och det kan hända att jag är tvungen att hänvisa dig någon annanstans. De olika tjänsterna finner du nedan. 

AMNINGSRÅDGIVNING

TJÄNSTER

Hembesök

 

Passar dig som önskar få mer ingående hjälp och stöd med din amning vid exempelvis såriga bröstvårtor och smärtor i samband med amningen, dålig viktuppgång hos barnet, att skapa en utsättningsplan för bröstmjölksersättning, avvänjning av amningsnapp eller om du upplever emotionella och existentiella svårigheter kopplat till amningen såsom amningsaversion, ångest vid amning eller beslut kring amning/flaskmatning. 

 

Besöket sker hemma hos dig, eller på annan plats som vi kommer överens om.  

 

En amningsobservation görs vid behov om du önskar, där jag bland annat tittar på barnets tag, samspelet mellan barn-den ammande, bröstvårtans utseende med mera. Skriftlig uppföljning ingår.

500 kr (ca 60 min)

200 kr/ påbörjad halvtimme

Videosamtal

 

Passar dig som vill ha grundläggande, mer teoretisk rådgivning kring din amning, tips och trix och/eller inte har möjlighet att träffas personligen.
 

Videosamtalet sker över ZOOM, som kräver en dator eller smartphone med ZOOM-appen. Du får en länk-inbjudan som inte kräver någon inloggning. 

 

Skriftlig uppföljning ingår vid behov.  

Chatt / Mail

 

Passar dig som vill ha lite mer generell rådgivning om amning, tips och trix och där det inte är något akut problem. Beroende på frågeställning kan svar ges när tid medges, antingen som ett längre heltäckande svar eller i en längre konversation. 

150 kr

Amningsförberedande samtal

 

 

 

För dig som vill lära dig mer om amning, vanliga amningsproblem och hur du kan förbereda dig inför förlossningen och första tiden efter. Jag berättar bland annat om amingens fördelar, kan visa olika typer av hjälpmedel, olika amningsställningar och om bröstets fysiologi under graviditet, förlossning och tiden efter. 

1000 kr (ca 2 tim)

På grund av COVID-19 erbjuds inte hembesök för tillfället.