BARNBÄRANDETS FÖRDELAR

Det finns flera fördelar med att bära sitt barn – både för barnet men också för den som bär. En del bär för att det är så mysigt och för att barnet vill vara nära hela tiden. Andra bär för att det är praktiskt. Det finns inget rätt och fel i hur mycket eller när man väljer att bära, eller i vilket bärdon. Varje familj gör det som passar dem bäst.

FÖR BARNET

Ger barnet en trygg och säker övergång från den omhuldande magen ut till den stora världen. 


Kan förstärka anknytningen till  föräldrarna.

Kan främja amningen

 

Kan minska gråt och stress hos barnet
 

Symtomlindring vid magbesvär
 

Sover bättre och djupare
 

Minskad risk för platthuvud
 

För tidigt födda kan gå upp bättre i vikt

FÖR DEN SOM BÄR

Kan minska risken för så kallad förlossningsdepression (för båda föräldrarna)


Kan underlätta att se tidiga hungertecken
 

Kan öka anknytningen
 

Kan ge avlastning när barnet vill bäras mycket
 

Kan ge möjlighet till fria händer
 

Kan underlätta vardagen när man har fler barn
 

Kan ge den icke-födande föräldern en chans till förbättrad anknytning från start

Anknytning och närhet

Anknytningsteorin som är framtagen av John Bowlby menar att det nyfödda barnet har ett inbyggt beteendesystem som lockar till att få omvårdnad från andra människor, eftersom barnet inte kan klara sig på egen hand. Genom att gråta, fästa sin blick och klänga sig fast väcker barnet en vilja hos den vuxne att ta hand om barnet.

 

Grunden i anknytningsteori är att människan, för att kunna överleva, behöver socialt samspel med andra människor. Barnet bygger i kontakten med sina vårdgivare upp inre strategier i hur interaktion med andra människor ska se ut, och blir ett arbetssätt för hur barnet reagerar i olika situationer beroende vilket anknytningsmönster som skapas; trygg anknytning, otrygg men organiserad anknytning och desorganiserad anknytning.

En trygg anknytning kan hos ett barn ses som att föräldrarna är en trygg hamn som barnet vet att det alltid kan vända sig till när barnet upplever att det behöver stöd, och där föräldrarna är lyhörda för barnets behov och är förutsägbara i sitt stöd.

 

Barn som upplever en otrygg med organiserad anknytning präglas av att inte jämnt få stöd från förälder, vilket påverkar ett barns upptäckarlust negativt då barnet inte kan vara säker på att det får stöd när det behöver.

 

En desorganiserad anknytning bygger på att de personer som barnet främst söker tröst och skydd hos också är de som skapar rädsla hos barnet.

Kerstin Uvnäs Moberg skriver i sin bok Närhetens hormon att anknytningen påverkas mycket utav närheten mellan barn och den vuxne, och att barnets behov av närhet inte enbart är kopplat till matsituationen.

 

Vid mycket kontakt, särskilt hudkontakt frisätts hormonet oxytocin som spelar en stor roll i bröstmjölkstillverkning, men gör människan också mer mottaglig och öppen för positiva känslor till andra personer samt dämpar stress-reaktioner i kroppen.

 

Oxytocin har främst kopplats ihop med kvinnor, men man har sett att det har en stor påverkan även på män.

Tyvärr är mycket tillgänglig forskning om anknytning fokuserat på mamma-barn-relationen, men forskningen visar också att anknytningen till  pappa/partner är viktig för att hjälpa barnet att skapa bra relationer med andra människor även i vuxen ålder.

 

Bärsjal och bärsele är ett utmärkt verktyg för att underlätta anknytningen till den icke-födande/icke-ammande föräldern och också förstärka känslan av att vara delaktig och vara en aktiv förälder.

KONTAKT

Näroteket

c/o Zarah Stolt

Norra Aspövägen 12
54161 Skövde
Sverige / Sweden

info@naroteket.com

+46761696675

Godkänd F-skatt

Momsregistrerad

SREB, Svensk Riksorganisation för ergonomist barnbärande

©2019-  by Zarah Stolt