AVTAL & VILLKOR

UTHYRNING BÄRDON

Att bära ditt barn i bärdon är något du själv ansvarar för. Näroteket kan stötta med rekommendationer och riktlinjer för bärande, samt ge individuell rådgivning mot ersättning. Är du osäker på vad säkert barnbärande innebär så ta kontakt med Näroteket.

 

Meddela Näroteket när du hämtat ut det lånade bärdonet från ombudet eller fått hem det i brevlådan.

Du ansvarar för bärdonet från det att du mottagit/hämtat ut bärdonet till dess att det lämnats tillbaka till Näroteket, alternativt tagits emot av tredje part (ex. Postnord). Skulle ett bärdon försvinna hos tredje part krävs ett inlämningsbevis för att du inte ska bli ersättningsskyldig. Detta kan fås vid inlämnandet hos ombud.

 

Du ansvarar för att granska bärdonet rörande fläckar, trådöglor, trasiga spännen m.m före användning och innan återlämning.

Finns det pälsdjur i hushållet skall bärdonet rollas innan det överlämnas/skickas tillbaka. Om bärdonet kommer tillbaka med mycket djurhår tas en avgift om 75 kr ut.

Trådöglor, trasiga trådar eller andra mindre skador får ej lagas innan kontakt tas med Näroteket.

 

Undvik att använda parfymerade produkter vid användandet av bärdonet om möjligt.

 

Bärdonet får ej tvättas innan kontakt tas med Näroteket.

Hyrtiden räknas från den dagen bärdonet överlämnas personligen eller den dag det kommer fram till ditt ombud/brevlåda, och skall överlämnas/skickas senast sista dagen som är avtalad INNAN stopptid så att paketet kommer iväg samma dag.

 

Är du doftkänslig och/eller pälsdjursallergiker vänligen meddela detta till Näroteket. Näroteket kan inte garantera att bärdonet inte kommit i kontakt med päldsjur eller är helt doftfria, men kan på begäran tvättas innan det skickas.

Bärdon som skickas skall vara förpackad i sin tygpåse (om sådan finns), i sin ziploc- påse i en postpåse som skickas med av Näroteket. Bärdon som lämnas över personligen skall vara förpackad i sin tygpåse (om sådan finns), i sin ziploc-påse.

 

Vid försening tas en avgift om 30 kr ut för varje försenad dag. Detta gäller inte om bärdonet är inlämnat hos ombud och blir försenad av tredje part.

 

Om betalning inte sker som överenskommet och enligt Närotekets villkor kan personen komma att bannas från att låna fler bärdon.

 

Om ett bärdon inte lämnas tillbaka kommer detta att polisanmälas.

 

Skulle ett bärdon komma till skada och som inte går att reparera blir du betalningsskyldig för bärdonets hela värde.

 

Om bärdonet får fläckar som inte går bort med tvätt, eller andra mindre skador såsom trådöglor, trasiga trådar, bitmärken, trasiga knäppen blir du betalningsskyldig med ett maxbelopp på upp till en tredjedel av bärdonets värde. Detta belopp varierar beroende på hur stor skadan är.

 

Skall bärdonet skickas står du för frakten både tur och retur. Fraktkostnad för upp till 1 kg blir 120 kr t/r, och upp till 2 kg blir 160 kr t/r.

 

UTHYRNING BRÖSTPUMP

​Att pumpa ur bröstmjölk är något du själv ansvarar för. Näroteket kan stötta med rekommendationer och riktlinjer för amning och pumpning, samt ge individuell rådgivning mot ersättning. Är du osäker på något så ta kontakt med Näroteket.

Alla bröstpumpar och dess delar är begagnade. 


Du ansvarar för bröstpumpen från det att du mottagit bröstpumpen till dess att det lämnats tillbaka till Näroteket.


Du ansvarar för att granska bröstpumpen och dess delar innan användning så att den är hel och funktionell. Skulle något fel upptäckas skall detta delges Näroteket omgående. 

 

Bröstpumpen är rengjord innan den skickas ut till kund. Du som kund ansvarar för att sköta och rengöra bröstpumpen enligt bruksanvisning. Bröstpumpen skall rengöras och steriliseras innan den lämnas tillbaka. 


Hyrtiden räknas från den dagen bröstpumpen överlämnas personligen och skall överlämnassenast sista dagen som är avtalad. 

 
Vid försening tas en avgift om 30 kr ut för varje försenad dag. 

 
Om betalning inte sker som överenskommet och enligt Närotekets villkor kan personen komma att bannas från att hyra mer från Näroteket. 

 
Om en bröstpump inte lämnas tillbaka kommer detta att polisanmälas.

 
Skulle en bröstpump eller dess delar komma till skada och som inte går att reparera blir du betalningsskyldig för bröstpumpens hela värde, eller för värdet av att köpa nya reservdelar. 

KONSULTATION

Det är alltid Du som har fullt ansvar för dig själv och barnet.

Du har ett egenansvar att informera Näroteket om din och barnets fysiska och psykiska hälsa, om det kan tänkas påverka säkerheten under konsultationen.

Näroteket ansvarar för att de bärdon som används i konsultation är hela, säkra och funktionsdugliga.

 

Näroteket ansvarar för att visa och lära ut hur bärdonen används på ett rätt och säkert sätt.

 

Näroteket ansvarar för att lära ut, visa samt ge rådgivning om amning och barnbärande utifrån gällande rekommendationer i Sverige och tillgänglig kunskap.

 

Näroteket gör inga medicinska bedömningar, utan hänvisar till hälso- och sjukvård vid behov.

Om avbokning sker inom 24 timmar innan avtalad tid tas en kostnad ut på 20% av konsultpriset. Detta gäller praktiskt handledning/rådgivning.

Betalning sker på plats genom Swish, eller via faktura. 

Du som konsument rekommenderas att fylla i ett informationsformulär inför konsultation, för att du ska få bästa möjliga hjälp utifrån dina förutsättningar. Länk till detta formulär tillhandahålls efter bokning. 

ÖVRIGT

Alla priser är inklusive moms om inget annat anges.

 

Om faktura valts som betalningsalternativ skickas den till din uppgivna mailadress, med betalningskrav inom 7 dagar. Säkerställ att mail har kommit fram. KOLLA ÄVEN SKRÄPKORGEN!

 

Betalning av faktura sker till Swish, men kan betalas via banköverföring om så önskas.

 

Påminnelse samt påminnelseavgift om 60 kr skickas till dig 7 dagar efter förfallodatum om betalning av faktura uteblir. Dröjsmålsränta om 12% tas ut 30 dagar efter förfallodatum.

 

Beställning skickas vanligtvis 1-2 arbetsdagar innan påbörjad hyrtid. Skulle beställningen bli försenad av tredje part (Postnord) justeras hyrtiden framåt.

Återbetalning sker via Swish i första hand, men kan göras via banköverföring om så önskas.  

 

När du godkänner Närotekets Avtal och Villkor ansvarar du för att följa dem.

 

Dina personuppgifter hanteras i enlighet med den nya Dataskyddsförordningen (GDPR), och samlas in i syfte att kunna kommunicera med dig som kund, skicka bärdon, användas som fakturauppgifter vid behov samt skicka mail med erbjudanden och förfrågningar. Du kan när som helst be om att få dina uppgifter borttagna. Dina uppgifter kommer aldrig att hanteras av eller vidarebefodras till tredje part utöver det som behövs vid bokning av frakt. Personuppgifter sparas i ett år, eller minst till lånetidens slut och bärdonet kommit tillbaka till sjaloteket om kunden väljer att få sina uppgifter borttagna.

 

Uppdaterad 2020-05-27

KONTAKT

Näroteket

c/o Zarah Stolt

Norra Aspövägen 12
54161 Skövde
Sverige / Sweden

info@naroteket.com

+46761696675

Godkänd F-skatt

Momsregistrerad

SREB, Svensk Riksorganisation för ergonomist barnbärande

©2019-  by Zarah Stolt