Mamma Baby Bonding

Amningsrådgivning

AMNINGSFÖRBEREDANDE SAMTAL OCH KURSER 


RÅDGIVNING VID AMNINGSSVÅRIGHETER

STÖD VID AMNINGSAVERSION, ÅNGEST VID AMNING ELLER

ANDRA KÄNSLOMÄSSIGA OCH EXISTENTIELLA

SVÅRIGHETER I SAMBAND MED AMNING. 

RÅDGIVNING VID ÖNSKAN OM DELAMNING, FLASKMATNING ELLER AMNINGSAVSLUT
 

Par väntar bebis
Jag är Amningsrådgivare och kan erbjuda rådgivning och stöd i amning, problem kring amning, delamning/flaskmatning och amningsavslut.

Jag jobbar utifrån ett helhetsperspektiv med barnet, den ammande, partner och deras gemensamma livsvärld i fokus - där både kroppsliga, emotionella och existentiella frågor bearbetas. 

Jag är lyhörd för dina behov, och vill erbjuda dig det stöd som du behöver för att känna tilltro till din egen förmåga, och ge dig tillräckligt med kunskap för att du ska känna dig trygg i att kunna ta självständiga beslut rörande er amningsresa. 
Amning