Prenatal Yoga Practice

Aktiv Baby

AKTIV BABY  är enkla  övningar du och medförälder/stödperson kan göra för att skapa bättre balans i muskler och ligament kopplade till livmodern och bäckenbotten. Genom att stretcha och skapa balans i detta område kan du göra mer plats i livmodern och hjälpa bebisen att inta bättre positioner inför och under förlossningen. 

AKTIV BABY kan minska graviditetsrelaterade besvär såsom bäckensmärta, ryggsmärta, tröttsamma sammandragningar och sätesbjudning samt underlätta förlossningsprogressen och minska risken för instrumentella ingrepp.


 

NÄR KAN AKTIV BABY ANVÄNDAS?

GRAVIDITET
- mycket sammandragningar
-bäckensmärtor
- ryggsmärtor
- smärta under revbenen
- smärta i underlivet
- Sätes- eller tvärläge

m.m. 

 

FÖRLOSSNING

- Vattenavgång utan värkar
- Stark smärta

- Igångsättning

- Barnet kommer inte ner
- Överburenhet
- Långdragen förlossning

m.m. 

AKTIV BABY skall ses som ett komplement och ersätter inte den hälso- och sjukvård som erbjuds.

Moderskap Yoga Privatklass